La reserva d’anivellament

Post 44 of 281

Les pimes poden reduir en un 10% la base imposable del seu Impost sobre Societats.

Les empreses de reduïda dimensió poden aplicar més incentius fiscals que la resta d’empreses. Un d’ells és la reserva d’anivellament: complint certs requisits, poden reduir en un 10% la base imposable positiva de l’Impost sobre Societats.

hand holding coins puting into jug glass for saving money. conce

Aquesta reducció s’ha de retornar més endavant, però permet “anticipar” la compensació de possibles pèrdues en què s’incorri en el futur:

  • Si en els cinc anys següents l’empresa incorre en pèrdues, haurà de retornar la reducció practicada (però tot i així haurà obtingut un estalvi financer, en haver anticipat la compensació d’aquestes pèrdues).
  • I si no incorre en pèrdues durant aquest període, haurà de retornar la reducció en l’exercici en què finalitzi el termini de cinc anys. No obstant això, com en aquest exercici podrà seguir dotant la reducció (la pot aplicar cada any), ambdues quantitats es compensaran, de manera que l’estalvi d’impostos pot acabar sent permanent.

Empreses de reduïda dimensió

Si la seva empresa factura menys de 10 milions d’euros podrà gaudir de diversos incentius fiscals en el seu Impost sobre Societats. Els nostres professionals l’ajudaran a aplicar tots els incentius als quals tingui dret.

Font: Indicator

Menu