Revisi l’IBI

Post 70 of 380

Comproveu si l’Ajuntament ho està calculant correctament

Els ajuntaments no estan obligats a notificar cada any la liquidació de l’IBI (excepte la primera liquidació derivada de l’alta i alguns altres casos excepcionals). I això fa que moltes empreses i particulars no donin gaire importància a aquest impost (el paguen mitjançant domiciliació i es “obliden” fins al següent any).

revisar ibi

Doncs bé, revisi els imports satisfets i les bonificacions que, si s’escau, puguin ser-li aplicables. Recordeu que aquestes bonificacions s’han de sol·licitar expressament, pel que convé acudir a les ordenances municipals i verificar si alguna d’elles és aplicable en el seu cas.

També hi ha especialitats quan l’immoble pertany a dos o més titulars, o quan l’immoble ha estat objecte d’una revisió del valor cadastral.

IBI

Hi ha bonificacions en immobles que són objecte d’una promoció, o en habitatges de protecció oficial.

Els municipis també poden implantar bonificacions per a famílies nombroses, o sobre els immobles que aprofiten l’energia solar.

En tots aquests casos els nostres professionals l’ajudaran a verificar si la quota satisfeta és correcta.

Font: Indicator

Menu