Sabies que…?

Post 387 of 434

…som agents de Mapfre

 • …Mapfre comercialitza assegurances de crèdit (COBRAMENT) a travès de l’empresa Solunión, de la qual és sòcia al 50%?
 • …tenen informes d’empreses que representen el 92% del PIB mundial?
 • …assegurem risc, no facturació. Tot el que no representi un risc per l’empresa queda exclòs d’assegurança, solament es contemplaria vendes a crèdit, podent excloure clients determinats, sí que així es desitja?
 • …cobrim entre el 80 i el 85% del total de la factura (incloent IVA) depenent del volum assegurat, i en exportació fins a un 90% (segons volum assegurat)?
 • …no cal notificació de vendes mensuals (cosa habitual amb totes les cies del sector), el que estalvia temps administratiu i obstacles pel pagament de les indemnitzacions, ja que les empreses del sector exigeixen notificació per client i imports mensuals i si es fa fora de termini no cobreixen?
 • …per totes les vendes hi ha una pròrroga al pagament de 60 dies sense haver de notificar-ho?
 • …la indemnització es produeix tan sols als 120 dies de la notificació de l’impagat?
 • …la indemnització de la part no garantida es produeix a partir que nosaltres fem qualsevol recobrament (sigui l’import que sigui) en la mateixa proporció del % que li cobrim (de tots els recobraments cobraria entre 15 i un 20%) fins a obtenir la totalitat de l’import de la factura?

Recorda que les altres companyies fins que no han recobrat la totalitat abonada al client, no indemnitzen res més a l’assegurat.

 • …les despeses d’advocats, procuradors i judicis, serien en la mateixa proporció abans esmentada, 80-85% a càrrec de Solunión i el 15-20% a càrrec de l’assegurat?
 • …no cal notificar vendes mensuals, sinó un cop a l’any i per països, simplificant fins a la mínima expressió la feina administrativa?
 • …a més d’aquestes tenim tot un seguit de cobertures que ens diferencien de totes les competències, fent-nos més propers i eficients?

Menu