Serveis laborals

 • Assessorament en contractació laboral:

  • Nòmines i assegurances socials

  • Modalitats de contractes

  • Contractes especials: alta direcció, estrangers i treballadors comunitaris

 • Comunicació d’altes, baixes i modificacions a través del sistema RED

 • Inspeccions laborals, recursos i reclamacions

 • Actes de conciliació

 • Formació

Menu