Si s’implanta la jornada intensiva…

Post 202 of 380

Si implanta aquesta jornada per primer cop, sigui cautelós.

Alguns convenis no preveuen la jornada intensiva a l’estiu, però moltes empreses es plantegen implantar-la davant la baixada de treball durant aquest període. Doncs bé, si està considerant una mesura d’aquest tipus, li interessa fixar per escrit els termes de gaudi i arribar a un acord amb els treballadors:

  • Probablement els empleats no posin objeccions al canvi, ja que aquesta mesura els beneficia. Per tant, reculli per escrit la conformitat dels afectats.
  • Deixeu clar que es tracta d’una concessió voluntària de la seva empresa que no ha de repetir-se en el futur. Així evitarà que es consolidi com a condició més beneficiosa.
  • Reflecteixi de quina manera es van a compensar les hores que es treballin a faltar a l’estiu, a efectes d’assolir el 31 de desembre la jornada anual que marqui el seu conveni.

jornada-intensiva

JORNADA: Indiqueu que la jornada intensiva només s’implanta per l’any en curs. Si l’any que ve vol tornar a implantar-la, ja formalitzarà un altre document en termes similars.

L’ajudarem a redactar els documents necessaris perquè aquesta mesura no es converteixi en una condició més beneficiosa per als seus treballadors.

Font: Indicator

Menu