Sobre el “fluxe de finançament”

Post 412 of 422

  D’ara endavant, els bancs hauràn de preavisar les empreses (incloent autònoms) de que no s’estendrà al “fluxe de finançament”, o que el reduiràn un 35% o més. Aquesta notificació serà de tres mesos d’antelació a la vencimiento.
Per a aquest propòsit, ”fluxe de finançament” és el conjunt de productes de finançament que l’empresa ha contractat (Pòlissa de crèdit, descomptes…). Per exemple, si l’empresa té una pòlissa de crèdit de 30.000 euros i una línia de descompte de 35.000, el Banc està obligat a preavisar si decideix no renovar-los o deduir el risc total per sota de 42.250 EUR (65.000-35%).

Font: Apuntes Indicator

Menu