¿Societat exprés? No correu tant …

Post 70 of 373

Constitueixi la seva SL amb els estatuts adaptats a les seves necessitats

La normativa preveu la possibilitat de constituir una societat de forma accelerada, amb molt pocs tràmits (que poden ser realitzats de forma telemàtica pel mateix notari).

sociedad express

Però aquestes societats “exprés” tenen uns estatuts estàndard. I en moltes ocasions és millor anar una mica més a poc a poc i negociar els estatuts prèviament, perquè en constituir la societat davant notari ja estiguin adaptats a les necessitats reals i concretes dels socis. Per exemple:

  • Segons el percentatge que ostenta cada soci, pot ser convenient reforçar els quòrums d’adopció d’acords.
  • També s’ha d’analitzar si convé reduir o ampliar els supòsits en què, quan un soci vol transmetre les seves participacions, ha de oferir-les prèviament als restants socis o a la pròpia societat (els drets de tempteig i retracte).

Al costat dels estatuts, també es pot signar un pacte entre els socis que inclogui determinats compromisos entre ells, per tal de reforçar el compromís mutu i assegurar la viabilitat futura del projecte.

Adopció d’acords

Quan un soci ostenta més del 50%, pot ser recomanable reforçar els quòrums d’adopció d’acords per tal que aquests no puguin ser presos per un únic soci i sigui necessari el concurs, almenys, d’un altre soci.

Font: Indicator

Menu