Societats inactives

Post 91 of 347

Hisenda ha iniciat un pla per revocar el NIF i tancar-los el registre.

Hisenda ha detectat que les societats inactives constitueixen un col·lectiu de risc que vol controlar. Tanmateix, per fer-ho de forma eficaç primer de diferenciar les societats “de risc” d’aquelles que estan realment abandonades i haurien de ser donades de baixa, de manera que iniciarà una campanya d’identificació d’unes i altres.

sociedades inactivas

Si vostè és soci d’alguna societat inactiva però li interessa mantenir-la amb potencial operatiu, estigui alerta i eviti incórrer en alguna de les situacions en les que Hisenda pot revocar-el NIF. Hisenda pot fer-ho, entre altres supòsits:

  • Quan la societat no hagi presentat la declaració de l’Impost sobre Societats durant tres exercicis seguits.
  • Quan la societat hagi estat constituïda sense que en el termini de tres mesos des de la sol·licitud del NIF s’iniciï l’activitat econòmica i es realitzin actes preparatoris.
  • Si durant un període superior a un any i després que Hisenda hagi realitzat almenys tres intents de notificació, l’empresa no contesta.

Revocació del NIF
La revocació del NIF suposa, a més del tancament registral, la baixa en el registre de operadors intracomunitaris i en el REDEME (règim de devolució mensual de IVA), així com la impossibilitat de realitzar operacions bancàries i d’obtenir el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries.

La revocació del NIF no és automàtica. Primer Hisenda ha de donar audiència a la societat per que en deu dies després de la notificació efectuï al·legacions, i després de publicar la revocació al BOE. Tanmateix, si li interessa mantenir la societat operativa, el millor és actuar abans de rebre qualsevol tipus de notificació.

Si vostè és titular d’alguna societat inactiva, analitzarem si li interessa mantenir-la i, d’aquesta manera, evitar el tancament registral i la revocació del NIF.

Font: Indicator

Menu