Societats interposades

Post 35 of 305

Hisenda les accepta, però fixa unes regles sobre la seva fiscalitat

Molts professionals -advocats, arquitectes …- desenvolupen la seva activitat a través d’una societat. I com les societats tributen a un tipus fix (el 25%) mentre que les persones físiques ho fan a un tipus progressiu (que pot arribar a ser del 45%), Hisenda ha establert algunes regles sobre com tractarà aquestes situacions:

sociedades interpuestas

  • Si la societat no té mitjans materials i humans per prestar els serveis (o aquests són mínims), s’imputa al soci la totalitat d’ingressos i despeses de la societat.
  • En el cas que sí disposi de mitjans per dur a terme l’activitat, aquesta estructura serà vàlida, però el soci professional haurà d’imputar una retribució que representi, almenys, el 75% del resultat comptable previ de la societat.

Societats de professionals
Hisenda vol evitar que els professionals que exerceixen la seva activitat a través d’una
societat redueixin la seva tributació mantenint-hi una part dels beneficis de
seva activitat.

Si desenvolupa la seva activitat professional a través d’una societat, els nostres professionals determinaran com ha de tributar per no tenir problemes amb Hisenda.

Font: Indicator

Menu