Socis al 50%. Eviteu conflictes

Post 73 of 373

Una societat al 50% comporta riscos que convé preveure

Quan es constitueix una societat entre dos socis és habitual que aquests vulguin fer-ho al 50%, sobretot si tots dos van a treballar a l’empresa i a aportar el mateix capital. No obstant això, constituir una societat al 50% comporta riscos:

socios al 50

  • Atès que cap soci té majoria, en cas de conflicte entre ells la societat no podrà prendre cap acord.
  • I si aquesta situació es manté, l’administrador estarà obligat a convocar una junta per dissoldre la societat (o a sol·licitar la dissolució al jutge).

Per això, és aconsellable evitar aquest risc. Pot fer-se, per exemple, assignant a un dels socis una participació lleument superior a la de l’altre, o donant entrada a un soci minoritari de confiança que pugui evitar aquestes situacions de bloqueig.

SOCIETATS

Si els socis insisteixen en constituir la societat al 50%, una altra opció és signar un pacte de socis que reguli com solucionar les situacions de bloqueig que es puguin produir.

Si va a constituir una sociedad, consúltenos antes. Le asesoraremos sobre la mejor forma de proteger sus intereses.

Font: Indicator

Menu