Targeta sanitària europea

Post 140 of 434

Demani-la si ha de viatjar a l’estranger.

Si té previst desplaçar-se a un país de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa (per exemple, durant les seves vacances), li convé disposar de la targeta sanitària europea. Aquesta targeta li permet accedir a l’atenció sanitària pública durant una estada temporal en qualsevol d’aquests països, en les mateixes condicions que les persones d’aquest país:

  • Pot sol·licitar-la per Internet, a través del web de la Seguretat Social (no cal disposar de certificat digital). Un cop s’hagi efectuat la sol·licitud, se li enviarà la targeta al seu domicili en un termini no superior a deu dies.
  • Una altra opció és acudir personalment a les oficines de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social). En aquest cas ha de demanar cita prèvia, tràmit que també pot fer per Internet.

tarjeta-sanitaria-europea-01

Pot sol·licitar la targeta sanitària per Internet o acudint en persona a la Seguretat Social.

DESPLAÇAMENT

Si el desplaçament és imminent i no li dóna temps a sol·licitar la targeta, pot descarregar un certificat provisional substitutori que ofereix la mateixa cobertura que la targeta sanitària europea.

Font: Indicator

Menu