Té filials amb pèrdues?

Post 313 of 347

La normativa ha canviat amb efectes per a aquest mateix any.

Quan una societat té una filial amb pèrdues, en moltes ocasions pot comptabilitzar un “deteriorament de valor” de la seva participació en aquesta filial:

  • Des de 2013 aquests deterioraments no es consideren fiscalment deduïbles (fins 2012 sí que ho eren).
  • Si la filial es recupera i la matriu va computar deterioraments de diversos exercicis, Hisenda considera que han de revertir primer els deterioraments més antics.
  • Si en 2016 encara queden deterioraments computats fins al 2012 (que van ser deduïbles), la llei ha canviat i ara obliga a revertir fins i tot encara que la filial no s’hagi recuperat.

perdidas

Totes aquestes regles, juntament amb el canvi indicat, obliguen a portar un correcte control d’aquestes partides.

En els últims anys hi ha hagut diversos canvis que afecten les societats que tenen filials amb pèrdues. Farem un seguiment de les seves filials i l’informarem com ha d’actuar a partir d’ara.

L’assessorem sobre els canvis legals en aquesta matèria i sobre com fer un correcte seguiment dels deterioraments comptabilitzats.

Font: Indicator

Menu