Temporalitat abusiva

Post 13 of 347

La Inspecció de Treball ha iniciat una campanya

La Inspecció de Treball vol evitar pràctiques abusives en matèria de contractació a temps parcial i temporal.

temporalidad abusiva

 

I, en aquest sentit:

  • Ha iniciat l’enviament de comunicacions dissuasòries a les empreses que puguin estar incorrent en incompliments en les matèries indicades. Aquestes comunicacions adverteixen de la realització d’actuacions inspectores en cas que no es regularitzi la situació.
  • Si l’ Inspecció comprova la persistència en l’incompliment, procedirà a actuar.

Pensi que la Inspecció disposa d’una eina interna (eina de lluita contra el frau) que de forma automàtica detecta i selecciona les empreses que puguin estar actuant fraudulentament. Per exemple, perquè detecta contractes temporals la durada excedeixi de la màxima legal.

CAMPANYA D’INSPECCIÓ

Inicialment l’ Inspecció de treball adverteix sobre l’existència de possibles incompliments en matèria de contractació temporal.

Si l’empresa no regularitza la situació, pot iniciar una revisió.

Utilitzeu de forma adequada la contractació temporal i la contractació a temps parcial.

Font: Indicator

Menu