Termini per a sol·licitar concurs

Post 15 of 434

La sol·licitud pot demorar-se fins l’any 2021

Quan una empresa té problemes de liquiditat i deixa d’atendre les seves obligacions de pagament de forma general, els seus administradors queden obligats a sol·licitar davant el jutge la declaració de concurs de creditors. L’esmentada sol·licitud s’ha de fer en el termini de dos mesos des que els administradors coneixen (o haurien de conèixer) aquest estat d’insolvència.

ebs

No obstant això, arran de la crisi generada pel coronavirus, aquesta obligació de presentar la sol·licitud de concurs ha quedat suspesa fins al 31 de desembre de 2020. És a dir, tot i que la sol·licitud pot presentar-se durant l’any 2020, es permet que els administradors esperin fins a l’any 2021 per fer-ho.

En tot cas, això no suspèn el deure de diligència dels administradors. Per tant, si decideixen esperar, no han de prendre decisions que agreugen o empitjorin la situació econòmica de la empresa (si ho fessin, se’ls podrien exigir responsabilitats).

RESPONSABILITATS
Eviti grans adquisicions de mercaderies, o la transmissió d’actius importants de l’empresa, o contreure obligacions més enllà del que és necessari per a mantenir l’activitat ordinària de l’empresa.

Si travessa dificultats, li aconsellarem sobre com actuar per assegurar la continuïtat del seu negoci i evitar responsabilitats.

Font: Indicator

Menu