Treball i pensió compatibles…

Post 207 of 434

…també per als propietaris de SA o SL.

Si un treballador -ja sigui autònom o empleat per compte aliè- accedeix a la jubilació un cop assolida l’edat legal i té cotitzats el nombre d’anys necessaris per cobrar el 100% de la base reguladora (35 anys i sis mesos en 2018), pot compatibilitzar el treball amb la pensió:

  • Es cobra el 50% de la pensió amb independència de la jornada laboral o l’activitat que realitzi el pensionista.
  • Aquest percentatge arriba al 100% si es tracta d’un autònom que té contractat, almenys, a un empleat per compte aliè.

Miniature people, old man sitting on stack coins using as job re

Tot i que la Seguretat Social no permet als propietaris de societats (els autònoms societaris) cobrar el 100% indicat en el segon punt (només els reconeix el 50% indicat en el primer apartat), sàpiga que ja hi ha alguna sentència que els reconeix el 100% quan és la societat de la qual són propietaris la qual té contractat un treballador.

JUBILACIÓ

Si vostè és propietari d’una SL i es va a jubilar, pot cobrar la pensió i continuar treballant sempre que hagi cotitzat el nombre d’anys necessaris per cobrar el 100% de la base reguladora.

Els autònoms societaris poden compatibilitzar el treball i la pensió de jubilació. Consulteu-nos si això és possible en el seu cas.

Font: Indicator

Menu