Unes s’han derogat, però d’altres no

Post 32 of 295

S’han derogat algunes bonificacions en la cotització, però altres segueixen vigents …

Les empreses ja no poden utilitzar el contracte indefinit de suport als emprenedors, al qual s’establia un període de prova d’un any i que donava dret a bonificacions durant tres anys i a deduccions en l’Impost sobre Societats.

bonificaciones cotizaciones

No obstant això:

  • Els contractes signats abans de 2019 -fins i tot els signats entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre, quan
    la xifra d’atur ja havia baixat per sota del 15% – són vàlids.
  • Per tant, les empreses podran aplicar aquests incentius durant el termini establert en la normativa que
    regulava aquest tipus de contractes.

També s’han derogat alguns incentius lligats a la contractació de joves. Per exemple, les bonificacions en els contractes en pràctiques, les reduccions per a autònoms menors de 30 anys que contractessin a majors de 45 (“emprenedoria jove”) o els contractes a temps parcial amb vinculació formativa.

No obstant això, algunes bonificacions continuen vigents, i convé recordar-les per aprofitar-les si es compleixen els requisits per a això. En concret:

  • Segueixen vigents els incentius per conversió en indefinit dels contractes en pràctiques, de relleu i per a la formació.
  • També segueixen aplicant les bonificacions existents sobre els contractes d’interinitat per substituir treballadors en situació
    de maternitat o paternitat o en excedència per cura de fills o familiars.

Quadre de bonificacions

Li podem facilitar un quadre amb totes les bonificacions a la cotització que segueixen en vigor en 2019.

L’informarem sobre les bonificacions a la cotització que segueixen vigents, i verificarem si poden ser
aplicades en el seu cas concret.

Font: Indicator

Menu