Vacances i IT

Post 62 of 380

Què passa si un empleat agafa la baixa en vacances?

Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir els dies que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s’inicia abans de començar les vacances però acaba coincidint totalment o parcialment amb aquestes.

baja vacaciones

La coincidència de la IT amb les vacances dóna dret a gaudir del període de descans un cop es produeixi la reincorporació.

A partir d’aquí, i en funció del tipus de baixa, vegi en quins moments el treballador podrà gaudir de les seves vacances:

  • En general. Si a causa de la IT les vacances no es poden gaudir dins l’any natural a què corresponen, el treballador ha gaudir-les dins dels 18 mesos següents a la fi de l’any en què s’hagin meritat.
  • Embaràs. Si la IT està relacionada amb l’embaràs, el part o la lactància de la treballadora, o si es tracta de la suspensió del contracte per naixement del fill (baixa per maternitat o paternitat), no hi ha cap límit temporal per al gaudi de les vacances .

IT

La coincidència de la IT amb les vacances dóna dret a gaudir de el període de descans un cop es produeixi la reincorporació.

L’assessorem sobre les conseqüències que una situació d’IT coincideixi amb el període de vacances.

Font: Indicator

Menu