Valoració de participacions en l’IP

Post 33 of 305

Com ha de valorar la seva SL en l’Impost sobre el Patrimoni?

Si vostè participa en una societat i ha de presentar l’Impost sobre el patrimoni, recordi algunes regles sobre com valorar aquesta societat en aquest impost:

participacions impost sobre patrimoni

  • Si la societat desenvolupa una activitat econòmica, segurament podrà considerar exempt el valor de les seves participacions, però només a la part proporcional dels béns socials que estiguin afectes a l’activitat en qüestió.
  • Si no li és aplicable l’exempció, haurà de valorar les participacions segons unes regles especials, en què es té en compte el valor segons l’últim balanç aprovat.

És en aquest últim punt -el darrer balanç aprovat- on poden produir-se confusions segons quines siguin la data d’aprovació i la data de presentació de la declaració de l’impost sobre el patrimoni.

PATRIMONI

Si ha de fer la mitjana dels beneficis, prengui els balanços de 2015, 2016 i 2017. Si ha de valorar-ne les participacions segons el últim balanç aprovat, prengui com a referència el balanç de 2018, tot i que en alguns casos també podrà prendre el balanç de 2017.

Calcularem exactament com ha de valorar-ne les participacions en l’Impost sobre el patrimoni.

Font: Indicator

Menu