Valoració del vehicle d’empresa

Post 205 of 434

Quan el vehicle s’utilitza per a fins empresarials i per a fins privats…

Quan un vehicle d’empresa s’utilitza alhora per a fins empresarials i per a fins particulars de l’empleat, la retribució en espècie imputable al treballador es calcula només respecte a la part proporcional d’ús privat. Però a l’hora de calcular aquesta proporció, Hisenda actua de forma restrictiva:

  • Considera que el repartiment s’ha de fer segons la “disponibilitat per a fins particulars” (sense considerar, per tant, l’ús efectiu o el quilometratge real).
  • A més, cal tenir en compte les funcions desenvolupades per l’empleat. Si aquestes funcions no requereixen la utilització del vehicle de forma habitual, Hisenda considera que la retribució en espècie és del 100% de l’import imputable.

coin stacks in front of car

Aquesta forma de càlcul beneficia a Hisenda. En primer lloc, perquè el treballador ha de declarar en el seu IRPF un major percentatge de retribució en espècie. En segon lloc, perquè es redueix la part d’IVA suportat pel vehicle que pot considerar deduïble (només és deduïble la part d’IVA imputable a l’ús empresarial).

Percentatge

Defensi que la part del valor del vehicle que es considera retribució en espècie s’ha de calcular segons la utilització efectiva, i no segons un criteri de disponibilitat. En aquest sentit, alguns tribunals s’oposen a la postura d’Hisenda i donen la raó als contribuents.

Tot i que la opció més conservadora és aplicar el criteri d’Hisenda, sàpiga que hi ha arguments per defensar que la retribució en espècie s’ha de valorar segons l’efectiva utilització del vehicle (privada o empresarial), i no en funció de la disponibilitat.

Si algun dels seus empleats gaudeix de vehicle d’empresa i realitza un ús mixt (part per desenvolupar la seva feina, part per a usos privats), l’ajudarem a determinar la retribució en espècie imputable.

Font: Indicator

Menu