Vendes per Internet a particulars

Post 80 of 250

Recordeu on ha de declarar l’IVA.

Cada vegada hi ha més empreses que venen els seus productes per Internet, el que els permet accedir a clients que resideixen en altres països de la UE, fins i tot particulars. Doncs bé, aquestes vendes a particulars de la UE tenen un tractament especial en l’àmbit de l’IVA. En concret:

  • Inicialment, en aquestes vendes haurà de repercutir IVA espanyol (IVA que ha d’incloure en les seves declaracions periòdiques, com el repercutit a qualsevol altre client resident a Espanya).
  • Però a partir del moment en que superi els llindars de vendes fixats pel país de destinació, haurà de començar a repercutir l’IVA d’aquest (al tipus que correspongui segons la seva normativa) i ingressar-lo en aquest territori.

ecommerce

PARTICULARS UE. Si un any supera els llindars i comença a repercutir IVA del país de destinació, l’any següent ja haurà de repercutir dit IVA des de la primera venda.

Si comença a vendre a particulars d’altres països de la UE, l’assessorarem sobre l’IVA que ha d’aplicar i, si escau, com tributar en ells.

Font: Indicator

Menu