Xec guarderia i deducció

Post 100 of 373

En ocasions és possible aplicar els beneficis consecutivament

Moltes empreses satisfan les despeses de guarderia dels fills dels empleats, l’import queda exempt de l’IRPF. per la seva banda, en el cas que hagin d’incórrer en despeses per guarderia, les mares treballadores poden gaudir d’una deducció en l’IRPF l’import és de fins a 1.000 euros anuals.

cheque guarderia

Doncs bé, encara que tots dos incentius són incompatibles, sí que és possible aplicar-los consecutivament. Per exemple, si l’empresa només paga una part de les despeses de guarderia, la part no coberta podrà gaudir de la deducció fins al límit indicat.

D’aquesta forma, és correcte considerar la retribució en espècie satisfeta per l’empresa com exempta i, a més, aplicar la deducció indicada (amb el límit dels 1.000 euros o dels mateixos despeses de guarderia assumits per la treballadora, si són inferiors).

DEDUCCIÓ
Les mares treballadores amb fills menors de tres anys tenen dret a aplicar en el seu IRPF 01:00 deducció de 1.200 euros.
Aquesta deducció pot incrementar-se en fins 1.000 euros anuals en cas que incorrin en despeses de guarderia.

Si té un fill menor de tres anys, no oblidi aplicar les deduccions i beneficis vigents en l’IRPF.

Font: Indicator

Menu